Zapraszamy na kolejny bezpłatny webinar poświęcony strategii rozwoju uczelni w praktyce, który Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW) organizuje dla władz oraz kadry zarządzającej polskich szkół wyższych.

Webinar pt. „Jak prawidłowo przeprowadzić diagnozę strategiczną uczelni i powiązać ją z celami rozwojowymi” odbędzie się w dniu 17 listopada br. o godz. 11:00. Poprowadzi go dwójka naszych doświadczonych ekspertów – Piotr Stec (Ekspert IRSW ds. badań rynkowych, Prezes Badania.pro Sp. z o.o.) oraz Piotr Pokorny (Ekspert IRSW ds. prawnych i strategicznych, Dyrektor Generalny IRSW).

W czasie webinaru prelegenci na konkretnych przykładach zaprezentują jak prawidłowo przeprowadzić finalny etap diagnozy strategicznej (agregacja wniosków kluczowych) oraz jak należy powiązać go z kolejny etapem planowania strategicznego rozwoju uczelni. Wskażą najczęściej popełniane w tym procesie błędy oraz pokażą w jaki sposób zdefiniować cele strategicznego rozwoju, które będą odpowiadały na faktyczne potrzeby ucz elni z uwzględnieniem jej poziomu rozwoju.

Ponadto uczestnicy webinaru dowiedzą się:

  • jak skorzystać z diagramu pokrewieństwa (affinity diagram),
  • jak uniknąć błędów w analizie SWOT (która w 9 na 10 przypadków jest źle przeprowadzona),
  • jak powiązać metodę SWOT z analizą M-M oraz SWOT/TOWS, a także z wariantowością sytuacji strategicznej.

Wnioski płynące z tych różnych metod analiz pozwolą odpowiedzieć na pytanie jaki model strategicznego rozwoju powinna wybrać uczelnia oraz jak wpłynie to na konstrukcję celów strategicznych i operacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i do udziału w webinarze!