Od rekordowego – 2005 roku – liczba studentów w Polsce spadła o blisko 40%. Jednocześnie, w ciągu ostatnich 12 lat liczba uczelni zmalała o blisko 100! Czy dalsze spadki spowodują przekroczenie magicznej granicy miliona studentów w Polsce? Jak poszczególne województwa radzą sobie z tymi zmianami? Te oraz inne fakty i opinie poznacie Państwo już wkrótce z opracowywanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego raportu pt. „Studenci w Polsce – zmiany na przestrzeni blisko dwóch dekad i perspektywy na przyszłość. Raport z analiz za lata 2002-2020”.

Poniżej prezentujemy wybrane fragment z przygotowywanego raportu.

W 2005 roku w Polsce studiowała rekordowa liczba 1 939 898 studentów. Od tamtej pory ich liczba systematycznie spada. Który region stracił najwięcej? Okazuje się, że w stosunku do 2005 r. w liczbach bezwzględnych najwięcej straciło województwo mazowieckie – 124 817 studentów, oraz śląskie – 102 830 studentów. Gorzej sytuacja wypada w ujęciu procentowym. Największym przegranym jest województwo lubuskie, które w ciągu 15 lat straciło ponad 70% studentów (70,55%). W trudnej sytuacji są też województwa: świętokrzyskie (strata 63,13%), warmińsko-mazurskie (strata 62,91%) i zachodniopomorskie (strata 61,21%). Kto zatem stracił najmniej? Województwo pomorskie – ze stratą „jedynie” 20,79%.

 

Spośród 16 województw, zdecydowanymi liderami akademickimi pod względem liczby studentów są województwa: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie i dolnośląskie, w których łącznie studiuje ponad połowa wszystkich studentów kraju (51,73%). Co oczywiste, szczególnie wyróżnia się w tym zakresie województwo mazowieckie, w którym studiuje niemal co piąty student w Polsce. O pozycji Mazowsza jako lidera świadczy także liczba 84 obecnie działających na jego terenie szkół wyższych, stanowiąca blisko jedną czwartą wszystkich obecnie funkcjonujących uczelni (23,66%). Na przeciwległym biegunie stoją natomiast województwa: lubuskie, opolskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, w których studiuje jedynie 6,33% studentów kraju.

 

W razie dodatkowych pytań dot. przygotowywanego raportu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zadzwoń pod numer: +48 530 448 968

Napisz e-maila: biuro@irsw.pl