Diagnoza efektywności współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Uczelnie od lat podejmują działania na styku z podmiotami otoczenia, często nieświadomie zawężając je przede wszystkim do otoczenia gospodarczego. W dużej mierze, działania te skupiały się dotychczas na ogólnych konsultacjach programów studiów i zabezpieczaniu miejsc realizacji praktyk studenckich. W węższym zakresie, świadczono usługi komercyjne na rzecz podmiotów zewnętrznych, jak usługi badawcze i wykorzystanie infrastruktury, najem powierzchni dydaktycznych, etc.

Działalność ta jest często nieefektywna i nie przynosi uczelni spodziewanych rezultatów, choćby w zakresie ocenianym w II kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej. Większość uczelni nie zbudowała kompleksowego systemu zarządzania współpracą z podmiotami swojego otoczenia, nie monitoruje ilości i jakości tej współpracy i nie posiada adekwatnej oferty dla partnerów zewnętrznych. Często brakuje podstawowego planu i wytycznych doboru partnerów oraz określenia sposobu budowania tych relacji, a tym samym niezbędnych warunków długofalowej i korzystnej dla wszystkich stron współpracy.

W jaki sposób pracujemy?

 • Dokonujemy analizy otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, w tym ustalamy jej kluczowych partnerów oraz pomagamy określić siłę oddziaływania tych partnerów na uczelnię;
 • Przeprowadzamy kompleksową analizę strategiczną zewnętrznych czynników oddziałujących na uczelnię, identyfikując je w otoczeniu oraz wspierając proces ich wartościowania przez przedstawicieli uczelni;
 • Wykonujemy ilościową ocenę efektywności relacji uczelni z jej partnerami (liczba i charakterystyka współpracujących podmiotów, liczba i charakter form współpracy, efektywność czasowa i finansowa współpracy, etc.);
 • Przeprowadzamy diagnozę jakościową na podstawie opinii zaangażowanych interesariuszy wewnętrznych (osoby zarządzające i realizujące działania w ramach współpracy) i zewnętrznych (przedstawiciele podmiotów współpracujących);
 • Weryfikujemy i analizujemy efektywność struktury organizacyjnej uczelni i zadań jej jednostek organizacyjnych w odniesieniu do procesów współpracy z otoczeniem;
 • Oceniamy potencjał komercyjnej oferty uczelni dla otoczenia;
 • Oceniamy ofertę i realizację działań uczelni na rzecz otoczenia społecznego;
 • Opracowujemy raport z diagnozy ze wskazaniem rekomendacji.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Pogłębiona diagnoza efektywności współpracy uczelni z jej otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz systemu zarządzania w obszarze współpracy zewnętrznej dostarcza praktyczne wnioski Władzom uczelni;
 • Podsumowanie jakościowego i ilościowego wymiaru współpracy uczelni z jej partnerami za okres 3-5 ostatnich lat kalendarzowych;
 • Zobiektywizowana ocena obecnego systemu współpracy zewnętrznej, rekomendacje oraz propozycje działań doskonalących proces zarządzania tą współpracą, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy komercyjnej;
 • Zidentyfikowane są kluczowe dysfunkcje ograniczające efektywność współpracy, w szczególności z partnerami biznesowymi uczelni;
 • Rekomendacje w zakresie aktualizacji lub operacjonalizacji strategii rozwoju uczelni w zakresie odnoszącym się do współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym;
 • Przygotowane rekomendacje dotyczące optymalizacji struktury organizacyjnej uczelni;
 • Wskazane zostają niezbędne działania naprawcze i warunki ich wdrożenia.

Możliwe warianty usługi

 • Analiza efektywności współpracy uczelni z jej otoczeniem w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz ocena systemu zarządzania tą współpracą
 • Wsparcie szkoleniowe ułatwiające zrozumienie procesów efektywnej współpracy uczelni z jej otoczeniem społecznym i gospodarczym

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

„Komercjalizacja i działalność gospodarcza Uczelni oraz możliwości zwiększenia przychodów zewnętrznych” – nagranie z webinaru

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru Grzegorza Kiernera – eksperta IRSW ds. komercjalizacji badań naukowych, który odbył się w marcu 2023 roku…

Czytaj całość„Komercjalizacja i działalność gospodarcza Uczelni oraz możliwości zwiększenia przychodów zewnętrznych” – nagranie z webinaru

„Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin” – nagranie z webinaru

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinaru „Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin”…

Czytaj całość„Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin” – nagranie z webinaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody