Opracowanie i wdrożenie polityki rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Przyjazna a przede wszystkim efektywna współpraca uczelni z podmiotami jej otoczenia społecznego i gospodarczego wymaga dobrego rozumienia ich potrzeb oraz ustalenia kluczowych grup podmiotów, z którymi uczelnia powinna i chce współpracować. Pozwala to uniknąć rozpraszania zasobów na nieefektywne formy współpracy, z podmiotami nie przynoszącymi korzyści uczelni, co dotyczy szczególnie eksploatowania uwagi i czasu kadry akademickiej. 

Klarownemu ustaleniu celów, reguł i priorytetów uczelni w obszarze współpracy zewnętrznej, w tym określeniu kluczowych grup partnerów biznesowych oraz społecznych, odpowiednich działań zmierzających do nawiązania, podtrzymywania i rozwijania relacji z tymi partnerami, etc., służy odpowiednio przygotowana polityka rozwoju współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

W jaki sposób pracujemy?

 • Przed opracowaniem polityki przeprowadzamy solidną diagnozę funkcjonowania obszaru współpracy uczelni z podmiotami jej otoczenia społecznego i gospodarczego albo analizujemy wyniki diagnoz dostarczonych przez uczelnię;
 • Wsparcie doradcze realizujemy w ramach warsztatów dla Władz i innych wyznaczonych przedstawicieli uczelni;
 • W procesie facylitacji zapewniamy poprawność metodologiczną procesu formułowania polityki relacji z otoczeniem, w tym wsparcie w sformułowaniu adekwatnych założeń strategicznych dla obszaru relacji z otoczeniem;
 • Opracowujemy materiały zawierające wnioski z warsztatów i analiz oraz praktyczne rozwiązania, wykorzystujące dobre praktyki z zagranicznych i polskich uczelni.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Sprecyzowana wizja funkcjonowania uczelni w obszarze współpracy zewnętrznej;
 • Użyteczny dokument polityki rozwoju współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym spójny ze strategią rozwoju i innymi dokumentami planistycznymi uczelni;
 • Zapewniona poprawność metodologiczna opracowania oraz bezpieczeństwo prawne projektowanych rozwiązań;
 • Przygotowane ramowe zasady wdrażania polityki relacji z otoczeniem, w tym elementy organizacyjne dostosowane do możliwości kadrowych uczelni;
 • Odpowiednio dopasowany plan i układ działań oraz wytycznych prowadzących do realizacji ustalonej wizji;
 • Opracowany model wdrożenia i jego monitorowania wsparty wypracowanym zestawem precyzyjnych mierników i wskaźników;
 • Skuteczne narzędzie wspierające doskonalenie i zwiększenie efektywności działania uczelni w obszarze współpracy zewnętrznej.

Możliwe warianty usługi

 • Wsparcie szkoleniowe ułatwiające zrozumienie procesów efektywnej współpracy uczelni z jej otoczeniem społecznym i gospodarczym

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

„Komercjalizacja i działalność gospodarcza Uczelni oraz możliwości zwiększenia przychodów zewnętrznych” – nagranie z webinaru

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru Grzegorza Kiernera – eksperta IRSW ds. komercjalizacji badań naukowych, który odbył się w marcu 2023 roku…

Czytaj całość„Komercjalizacja i działalność gospodarcza Uczelni oraz możliwości zwiększenia przychodów zewnętrznych” – nagranie z webinaru

„Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin” – nagranie z webinaru

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinaru „Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin”…

Czytaj całość„Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin” – nagranie z webinaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody