Wsparcie w podniesieniu efektywności komercjalizacji wyników działalności naukowej  

Komercjalizacja wyników działalności naukowej uczelni, w tym świadczenie usług komercyjnych opartych na badaniach naukowych stanowi aktualnie jedno z kluczowych oczekiwań w zakresie efektywności naukowej uczelni i jako takie jest poddawane ocenie w ramach II kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej. Nie sposób pominąć znaczenia komercjalizacji, jako źródła przychodów, które szczególnie w dobie kryzysu może stanowić silniejszy niż dotychczas strumień pozabudżetowego finansowania działalności uczelni. W wielu przypadkach uczelnie nie posiadają odpowiednio zorganizowanego modelu komercjalizacji ani przemyślanych i prawidłowo metodycznie opracowanych opisów usług komercyjnych, jakie można świadczyć partnerom otoczenia społecznego i gospodarczego.

W jaki sposób pracujemy?

 • Na wstępie przeprowadzamy diagnozę funkcjonowania obszaru komercjalizacji wyników działalności naukowej albo analizujemy wyniki diagnoz dostarczonych przez uczelnię;
 • Przeprowadzamy szkolenie dla wyznaczonych pracowników uczelni z zakresu profesjonalnego tworzenia nowoczesnych i efektywnych komercyjnie usług;
 • Zapewniamy wspierające konsultacje eksperckie z zakresu tworzenia usług komercyjnych uczelni;
 • Weryfikujemy karty opisu usług komercyjnych uczelni;
 • Wspieramy doradczo w wyborze optymalnego modelu komercjalizacji wyników działalności naukowej uczelni oraz modelu świadczenia usług komercyjnych;
 • Wspieramy w opracowaniu kluczowych procesów w uczelni odnoszących się do komercyjnej działalności usługowej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej uczelni;
 • Opracowujemy projekty zmian formalno-prawnych obejmujących ewentualne utworzenie nowych jednostek organizacyjnych uczelni, odpowiedzialnych za komercjalizację.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Kadra uczelni potrafi kompetentnie przygotowywać oferty usług komercyjnych oraz dysponuje dostarczonymi narzędziami umożliwiającymi ich tworzenie;
 • Opracowany jest profesjonalnie katalog usług komercyjnych uczelni opartych na dostępnej infrastrukturze i know-how;
 • Zoptymalizowany jest model organizacyjny komercjalizacji wyników działalności naukowej uczelni oraz model organizacyjny świadczenia usług komercyjnych;
 • Nazwane są zaangażowane jednostki organizacyjne oraz ramowy układ procesów związanych z tym obszarem;
 • Przygotowany jest zestaw zgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego regulacji wewnętrznych określających podstawy działania jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za komercjalizację.

Możliwe warianty usługi

 • Wsparcie szkoleniowe z zakresu tworzenia usług komercyjnych uczelni
 • Wsparcie szkoleniowe z zakresu komercjalizacji wyników działalności naukowej uczelni
 • Konsultacje i weryfikacja opisów usług komercyjnych uczelni

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

„Komercjalizacja i działalność gospodarcza Uczelni oraz możliwości zwiększenia przychodów zewnętrznych” – nagranie z webinaru

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru Grzegorza Kiernera – eksperta IRSW ds. komercjalizacji badań naukowych, który odbył się w marcu 2023 roku…

Czytaj całość„Komercjalizacja i działalność gospodarcza Uczelni oraz możliwości zwiększenia przychodów zewnętrznych” – nagranie z webinaru

„Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin” – nagranie z webinaru

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinaru „Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin”…

Czytaj całość„Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin” – nagranie z webinaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody