Wsparcie w efektywnym wdrożeniu strategii

Nawet najlepsza strategia, o tyle spełnia swoją rolę – o ile zostanie wdrożona. Efektywne wdrożenie zaczyna się już na etapie planowania – forma i język strategii mogą bowiem sprzyjać działaniu lub przeciwnie – utrudniać je. Ważne jest uczestniczenie kadry uczelni od początku prac.

Potrzebny jest również sprawdzony system wdrożenia – wiedza i doświadczenie, którego w wielu uczelniach dotąd brakowało. Niezbędne są także narzędzia przeglądu i koordynacji działań w skali całej organizacji. Bez takiego wsparcia kompetencyjnego i organizacyjnego, społeczność uczelni szybko traci zaangażowanie a wartościowe koncepcje nie są realizowane.

W jaki sposób pracujemy?

 • Wypracowujemy z władzami uczelni „instrukcję wdrożenia”, uwzględniając charakterystykę przyjętego dokumentu strategii oraz aktualne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne tego procesu;
 • Rekomendujemy zestaw dobrych praktyk oraz autorskie rozwiązania w zakresie skutecznego wdrożenia strategii (społecznościowy model wdrożenia);
 • Przygotowujemy osoby koordynujące wdrożenie, przekazując niezbędny know-how 
  w zakresie działań krótkookresowych i kluczowych rezultatów, prowadzenia spotkań monitorujących, harmonogramów, elementów zarządzania „zwinnego” etc.;
 • Dostarczamy metodykę i narzędzia prowadzenia monitoringu wdrożenia strategii w skali całej uczelni, dostosowane do jej specyfiki;
 • Wspieramy liderów oraz uczestniczymy, jako doradcy, w pracach zespołu strategicznego i zespołów obszarowych – szczególnie w pierwszym roku wdrożenia;
 • Przygotowujemy polityki porządkujące realizację strategii w poszczególnych obszarach lub aspektach funkcjonowania uczelni (sub-strategie – np. naukowa, personalna, umiędzynarodowienia, etc.);
 • Rekomendujemy właściwy język i paradygmat komunikacji w procesie strategicznym, służący budowaniu zaangażowania, umożliwianiu osiągnięć i radzeniu sobie z trudnościami w przypadku obiekcji oraz różnicy zdań w zespole.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Zaprojektowany i uruchomiony jest proces nadzoru i zarządzania wdrożeniem strategii;
 • Jednostki organizacyjne uczelni rozumieją plan operacyjny (zdekomponowany do poziomu szczegółowych projektów, procesów i zadań) i prowadzą skoordynowane działania wdrożeniowe;
 • Wspólnota uczelni jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana, mając wpływ na dobór tych działań a następnie dokonując samooceny osiągania kolejnych efektów;
 • Specjalnie skonstruowany system wskaźników i kluczowych rezultatów pozwala orientować się w postępach wdrożenia w krótkich cyklach monitorowania;
 • Zarządzanie ryzykiem, wobec dynamiki zmian otoczenia uczelni, jest proaktywne i realizowane jako składnik zarządzania strategicznego;
 • Proces strategiczny etapu wdrożenia komunikowany jest w sposób profesjonalny, akcentujący osiągnięcia ludzi i integrację wspólnoty uczelni wokół najważniejszych wartości i celów.

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody