Wsparcie w komunikowaniu i konsultowaniu strategii 

Skuteczna komunikacja oraz proces konsultacji są niezbędnymi warunkami oczekiwanego zaangażowania wspólnoty uczelni w realizację jej strategicznych planów. Komunikacja użyteczna w procesie strategicznym, zorientowana na współpracę wokół celów i wartości uczelni to paradygmat różny od dyskusji naukowej, czy też typowych komunikatów administracyjnych.

Dlatego, w praktyce, nie wystarczy zadeklarować otwartości dyskusji – trzeba świadomie stworzyć odpowiednie warunki, formy i kanały komunikacji a przede wszystkim zapewnić rzeczowy i konstruktywny jej przebieg.

W jaki sposób pracujemy?

 • Opracowujemy i uzgadniamy z zespołem strategicznym założenia i plan komunikowania prac strategicznych obejmujący cele, formy, kanały, osoby odpowiedzialne, główne kroki kampanii, etc.;
 • Wspieramy władze uczelni praktyczną wiedzą i doświadczeniem wdrożeniowym, wskazując efektywny sposób konsultowania treści powstającej strategii z całą społecznością akademicką; 
 • Przygotowujemy w tym celu odpowiednie formularze, instrukcje i inne narzędzia służące do przeprowadzenia konsultacji;
 • Przekazujemy rekomendacje optymalnego zarządzania tą zmianą z uwzględnieniem ryzyk związanych z reakcją różnych grup interesariuszy na daną strategię;
 • Analizujemy kluczowe treści przekazu na temat strategii (planowanych przez uczelnię publikacji, wystąpień, ogłoszeń, etc.) oraz oferujemy rekomendacje w zakresie:
  – skuteczności komunikacji na każdym z etapów wprowadzania zmian,
  – zgodności faktycznego przekazu z intencjami zespołu strategicznego,
  – doboru języka komunikacji do założonych celów;
 • Zapewniamy stałe wsparcie eksperta dla liderów uczelni w zakresie komunikacji procesu strategicznego (w formie warsztatowej, wsparcia indywidualnego lub w formule on demand).

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Proces strategiczny jest transparentny i zrozumiały dla społeczności akademickiej;
 • Kluczowe komunikaty są przejrzane i optymalizowane pod kątem ich oddziaływania;
 • Ograniczone są źródła konfliktów i nieporozumień;
 • Kształtowanie nowej strategii komunikowane jest w sposób spójny i planowy; 
 • Osoby, które chcą wnieść swój wkład w wypracowanie optymalnej strategii, mają zapewnioną taką możliwość;
 • Konsultacje są efektywnie zorganizowane jako system pozyskiwania informacji (formy, kanały, etapy);
 • Komunikacja zwrotna ze strony społeczności akademickiej jest kształtowana i otrzymywana w postaci możliwie konstruktywnej i użytecznej dla przygotowania i wdrożenia strategii.

Z naszych usług korzystają:

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody