Wsparcie w tworzeniu uczelni niepublicznej

W sektorze szkolnictwa wyższego i nauki, tworzenie nowej uczelni niepublicznej to fascynujące wyzwanie, wymagające strategicznego podejścia oraz specjalistycznych kompetencji prawno-organizacyjnych. Usługa doradcza, w zakresie zakładania uczelni niepublicznej oferuje kompleksowe rozwiązania dla tych, którzy marzą o stworzeniu nowej szkoły wyższej.
 
Eksperci Instytutu są gotowi wesprzeć w opracowaniu wniosków o wpis do ewidencji uczelni niepublicznych oraz o pozwolenie na utworzenie studiów. Dzięki doświadczeniu zespołu oraz znajomości najnowszych wytycznych i przepisów prawa, prowadzimy klientów przez cały proces i wszelkie formalności. Eliminujemy potencjalne trudności, przyspieszając uzyskanie niezbędnych zezwoleń.
 
Wsparcie w przygotowaniu strategii rozwoju uczelni to istotny element składowy omawianej usługi. Wspólnie z autorami inicjatywy tworzenia uczelni analizujemy cele, identyfikujemy docelowe obszary kształcenia i projektujemy spójną strategię rozwoju, która uwzględnia zarówno wymogi rynku edukacyjnego, jak i aspiracje Założyciela uczelni.

W jaki sposób pracujemy?

Instytut wyróżnia się uporządkowaną i sprawdzoną metodyką pracy, której celem jest efektywne i zarazem bezpieczne prowadzenie procesu tworzenia nowej uczelni niepublicznej. Zespół specjalistów działa zgodnie z precyzyjnie określonym planem, eliminując ryzyko błędów proceduralnych i zapewniając stabilność procesu. Uważnie słuchamy i dostosowujemy podejście do unikatowych potrzeb danej inicjatywy, jednocześnie utrzymując rygory przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Metodyka naszej pracy dzieli ją na cztery kluczowe etapy:

 • Opracowanie strategii uczelni i jej podstaw ustrojowo-organizacyjnych
  Skupiamy się na dokładnym zrozumieniu celów i wartości projektu. Wspólnie z zespołem Założyciela opracowujemy strategię rozwoju uczelni, uwzględniając jej unikalne cechy i cele rozwojowe – szczególnie w krytycznym okresie pierwszych 3 lat działania nowej instytucji. Jednocześnie tworzymy solidne podstawy ustrojowo-organizacyjne, które będą spełniać wymogi prawa i będą niezbędne do opracowania projektu statutu uczelni.
 • Opracowanie wniosku o wpis do uczelni niepublicznych
  W drugim etapie koncentrujemy się na przygotowaniu kompletnego wniosku o wpis do ewidencji uczelni niepublicznych. Zespół prawników Instytutu bierze odpowiedzialność za zapewnienie formalno-prawnej poprawności wniosku, jak również doradza w zakresie spełnienia wymogów prawnych i jakościowych m.in. w odniesieniu do infrastruktury i ogólnej organizacji działania uczelni. W toku prac wyznaczeni eksperci ściśle współpracują z Założycielem pomagając w zredagowaniu niezbędnych opisów i załączników do wniosku.
 • Opracowanie wniosku o pozwolenie na utworzenie kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
  Trzeci etap skupia się na przygotowaniu wniosku o pozwolenie na utworzenie konkretnego kierunku studiów na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Tak jak w etapie drugim, eksperci IRSW odpowiadają za zapewnienie odpowiedniej metodyki pracy nad opracowaniem poszczególnych elementów wniosku oraz o zapewnienie poprawności formalno-prawnej wniosku. Doradzają na bieżąco w zakresie opracowywania prawidłowego programu studiów i dokumentacji towarzyszącej oraz wyjaśniają w tym zakresie wszelkie ewentualne wątpliwości.
 • Opracowanie kompletu kluczowych regulacji prawnych dla nowej uczelni
  Ostatni etap skoncentrowany jest na kompleksowym opracowaniu niezbędnych regulacji prawnych, obejmujących m.in.: Statut, Regulamin organizacyjny, Regulamin studiów, Regulamin świadczeń dla studentów, Zarządzenie w sprawie warunków pobierania i wysokości opłat, Regulamin kształcenia na odległość, Regulamin zawodowych praktyk studenckich, Regulamin procesu dyplomowania, Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania czy też Regulamin zarządzania prawami autorskimi. Zespół ekspertów prawnych Instytutu opracowuje legislacyjnie projekty regulacji, odpowiadające ustalonym potrzebom, wizji i modelowi organizacyjnemu uczelni, określonym przez jej Założyciela.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Tworzenie uczelni niepublicznej przebiega w sposób metodyczny, zaplanowany i dzięki temu skuteczny;
 • Przygotowana przez IRSW prawidłowa i spójna strategia nowej uczelni (na okres 3-5 lat) spełnia wymagania do uzasadnienia wniosku o wpis do ewidencji uczelni niepublicznych, a także umożliwia jej późniejsze efektywne wdrożenie;
 • Kompletnie i prawidłowo pod względem formalno-prawnym opracowany jest wniosek o wpis nowej uczelni do ewidencji uczelni niepublicznych;
 • Kompletnie i prawidłowo pod względem formalno-prawnym opracowany jest wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;
 • Zespół ds. studiów oraz kadra przyszłej uczelni rozwija kompetencje umożliwiające samodzielne tworzenie prawidłowych wniosków, dotyczących tworzenia kolejnych kierunków studiów, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa;
 • Projekty aktów prawnych i dokumentów uczelni są przygotowane przez IRSW w sposób kompletny i prawidłowy pod względem formalno-prawnym.

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody