Zgodnie z zapowiedzią, w kolejnym tekście, tym razem nieco krótszym, poświęconym zasadom przygotowywania dokumentów tworzonych w Uczelni, chcemy zapoznać Państwa z poprawną redakcją zarządzenia, czyli wewnętrznego aktu prawnego wydawanego przez organy jednoosobowe.

Jednostki redakcyjne

Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną zarządzenia jest paragraf. Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, a litery na tiret.

Upoważnienie do wydania zarządzenia

Na podstawie jednego upoważnienia wydaje się jedno zarządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu.
Jeżeli jedno upoważnienie przekazuje do uregulowania różne sprawy, które dają się tematycznie wyodrębnić tak, że ich zakresy są rozłączne, można wydać na podstawie takiego upoważnienia więcej niż jedno zarządzenie.
Jeżeli upoważnienie jest wyrażone w kilku przepisach, jako podstawę prawną wydania przytacza się przepis, który wskazuje organ upoważniony do jego wydania oraz określa zakres spraw przekazanych do uregulowania.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z treścią artykułu przygotowanego przez eksperta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia – Grzegorza Laskowskiego, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo eksperckiej pomocy w kwestiach prawnych dot. szkolnictwa wyższego, uprzejmie prosimy o kontakt: +48 81 8228 615, biuro@irsw.pl