Wsparcie w modelowaniu kompetencji kadr i ich systemowym rozwijaniu

Zarządzanie kompetencjami to proces pomagający w osiąganiu obecnych i przyszłych celów indywidualnych, celów jednostek i instytucji. Polega on na systemowym powiązaniu kompetencji pracownika, czyli jego umiejętności, wiedzy, talentów i aspiracji, z wymogami zadań realizowanych na stanowisku pracy. System zarządzania kompetencjami pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału kadr uczelni.

Kompetencja to zbiór różnorodnych elementów charakteryzujących jednostkę, pozostających ze sobą w interakcji, mających wpływ na efektywność działania osób w konkretnym środowisku. Diagnoza kompetencji pozwala na określenie aktualnych zdolności, ocenę adekwatności do danych ról i zadań, a także potencjału oraz potrzeb rozwojowych ludzi i zespołów.

W jaki sposób pracujemy?

  • Opracowujemy model zawierający zdefiniowane kompetencje, wraz z opisującymi je zachowaniami (wyznaczniki behawioralne), dostosowane do specyfiki funkcjonowania uczelni;
  • Opracowujemy profile kompetencyjne dla poszczególnych stanowisk pracy;
  • Ponadto, eksperci IRSW projektują i wdrażają, na potrzeby danej uczelni, zawansowane programy podnoszenia kompetencji kadry administracji oraz nauczycieli akademickich.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

  • Opracowany jest model kompetencji obejmujący zidentyfikowane kompetencje niezbędne do efektywnego realizowania zadań i misji uczelni. Opisom towarzyszą wskaźniki zachowań i skale ocen. Podstawą modeli kompetencji, wspierających cele strategiczne uczelni są jej wartości organizacyjne;
  • Opracowane są profile kompetencyjne stanowisk, w tym profile ogólne w organizacji, profile kadry zarządzającej oraz stanowiskowe,
  • Władze uczelni mogą wykorzystywać profile kompetencyjne w procesach lub narzędziach HR uczelni, takich jak zarządzanie wynagrodzeniami, systemy ocen okresowych i systemy motywacyjne,
  • Dobierane i realizowane są szkolenia wewnętrzne, przygotowane dla danej uczelni, a także szkolenia i kursy online dostępne asynchronicznie, w długim przedziale czasowym.

Możliwe warianty usługi

Rekomendujemy realizację usługi modelowania kompetencji w powiązaniu z opisami i wartościowaniem stanowisk pracy. Jest to optymalne ekonomicznie rozwiązanie.

baza wiedzy

Polecane materiały z Bazy Wiedzy

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody