Z naszych usług
skorzystali:

obszary wsparcia

W jaki sposób wspieramy uczelnie?

Droga po horyzont

Strategiczne
zarządzanie
uczelnią

Kompleksowe wsparcie procesu strategicznego w uczelni. Obiektywna diagnoza i skuteczne, angażujące wspólnotę wdrożenie.

Sprawdzony know-how równoważący trwałość wizji i planu oraz elastyczność odpowiedzi na zmiany otoczenia.

Doświadczenie zespołu ekspertów Instytutu gwarantujące jakość całego procesu strategicznego lub wspierające uczelnię w wybranych zadaniach.

Most łączący dwa brzegi

Diagnoza
i doskonalenie
funkcjonowania uczelni

Podnoszenie jakości zarządzania, doskonalenie kluczowych funkcji, procesów oraz podstaw prawnych funkcjonowania uczelni.

Pogłębione diagnozy, transfer najlepszych praktyk i rekomendacje doradców.

Rozwój optymalnych regulacji, modeli instytucjonalnych oraz kultury organizacyjnej, tworzący istotną wartość dla interesariuszy uczelni.

istotne zagadnienia w SZKOLNICTWie WYŻSZym

Wyzwania, trendy, wydarzenia

Absolwenci

Forum Jakości Kształcenia 2024 (13 -14 marca 2024 r.)

Coraz więcej uczelni w Polsce postrzega kształcenie z perspektywy budowania kultury jakości w sprawnie zarządzanej organizacji, a nie jedynie dążenia do spełnienia kryteriów formalnych stawianych przez agencje akredytacyjne. W wielu szkołach wyższych dokonują się projakościowe zmiany, których celem jest zwiększanie zadowolenia interesariuszy oraz budowanie pozytywnego wizerunku.

Uczestnicy konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, we współpracy z naszym Instytutem, będą debatować na temat trendów i najlepszych praktyk, w zakresie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Osoby pracujące nad projektem

Tworzenie uczelni niepublicznej w Polsce

Utworzenie nowej uczelni niepublicznej w Polsce to projekt wymagający nie tylko zaplecza finansowo -organizacyjnego, ale przede wszystkim odpowiedniego przygotowania, strategicznego podejścia oraz specjalistycznych kompetencji prawno-organizacyjnych. Dlatego pomagamy założycielom w przeprowadzeniu procesu uzyskania pozwolenia na utworzenie szkoły wyższej oraz na prowadzenie studiów, od etapu strategicznego po złożenie kompletu niezbędnych dokumentów.

W oparciu o autorską metodykę pracy oraz znajomość najnowszych wytycznych i przepisów prawa prowadzimy klientów przez cały proces i wszelkie formalności. Eliminujemy potencjalne trudności, dajemy poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad całym procesem, jednocześnie przyspieszając uzyskanie niezbędnych zezwoleń.

Pracownicy rozmawiający ze sobą

Efektywność administracji uczelni

Słabości administracji jako funkcji wspierającej procesy główne uczelni, są istotną barierą osiągnięć całej instytucji. Mogą one wynikać z barier organizacyjnych, nieefektywnych procesów, przestarzałych technologii, a także barier kompetencyjnych, mentalnych i komunikacyjnych. Systemowe rozpoznanie jakości funkcjonowania administracji wymaga oceny zdolności dostarczania wartości interesariuszom, identyfikacji wyzwań rozwojowych, a także przeglądu zarządzania administracją w kluczowych obszarach.

Wykorzystując najlepsze wzorce profesjonalnej administracji w instytucjach szkolnictwa wyższego, potrafimy dobrać optymalny dla danej jednostki model rozwoju. Wspieramy kadrę administracji w podnoszeniu efektywności procesów oraz tworzenia warunków autentycznej, trwałej kultury jakości. Nasze rekomendacje są praktycznym przewodnikiem wprowadzania niezbędnych zmian.

Katarzyna

Jesteśmy zespołem integrującym ekspertów o różnych doświadczeniach i uzupełniających się kompetencjach. Od dekady udowadniamy w praktyce,
że realne, pozytywne zmiany w polskich uczelniach są możliwe.

Element dekoracyjny

Case studies

Historie naszych Klientów

Nasze doświadczenie w liczbach

10

Lat działalności

181

Uczelni, które skorzystały z naszych usług

+400

Projektów doradczych zrealizowanych przez ekspertów IRSW

+3000

Przeszkolonych pracowników uczelni

4

Uczelnie, które
pomagaliśmy stworzyć

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami