Seminarium “Wyzwania i szanse rozwoju dla szkół wyższych w roku 2017”, poświęcone będzie zmianom w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego oraz zagadnieniom związanym z rozwojem uczelni wyższych. Gościem specjalnym Seminarium będzie dr. hab. Maria Próchnicka, Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która przedstawi kompleksowo nowy model oceny programowej.

.
Seminarium „Wyzwania i szanse rozwoju dla szkół wyższych w roku 2017” odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 roku w Auli Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Organizatorami są Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.

Spotkanie organizowane jest dla rektorów, prorektorów, dziekanów i prodziekanów z województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego.

Tematyka Seminarium obejmie bieżące zmiany w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego oraz zagadnienia związane z narzędziami, służącymi rozwojowi lubelskich i podkarpackich uczelni. Dodatkowo, po każdym z wystąpień, przewidziany jest czas na pytania i dyskusję.

Pomysł zorganizowania Seminarium zrodził się wyniku obserwacji przemian, zachodzących w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego:

2017 rok w polskim szkolnictwie wyższym może być rokiem przełomowym, choćby ze względu na planowane poważne zmiany legislacyjne. Efekty tych zmian poznamy i ocenimy dopiero w dłuższej perspektywie, jednakże nie oznacza to, że uczelnie nie powinny się do nich przygotować już teraz. 

Organizowane seminarium dotyka swoją tematyką trzech kluczowych obszarów działania uczelni, tj. obszaru dydaktyki, nauki oraz obszaru rozwoju samej uczelni. Stąd wybór tematów, tj. odpowiednio zagadnienia akredytacji prowadzonej przez PKA, komercjalizacji wiedzy oraz możliwości rozwoju w oparciu o fundusze unijne, był nieprzypadkowy. 

Wierzymy, że tego typu inicjatywy pomogą nam zrealizować kilka podstawowych celów. Po pierwsze pozwolą przybliżyć uczelniom szerokie możliwości rozwojowe jakie oferują im podmioty takie jak Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego czy też Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Po drugie, umożliwią szerszą wymianę doświadczeń pomiędzy władzami uczelni i ich jednostek organizacyjnych, co może być przydatne szczególnie ze względu na fakt, iż kadencje wielu z tych władz rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku. Po trzecie natomiast, uważamy że uczelnie z województwa lubelskiego i podkarpackiego mają wiele do zaoferowania, zatem warto je integrować i wspierać w rozwoju.”
podsumowuje Dyrektor Zarządzający IRSW, Piotr Pokorny.
.

Program Seminarium:

10.00. – 10.15.  Powitanie Uczestników
10.15. – 11.00.  Perspektywa finansowania unijnego dla nauki i szkolnictwa wyższego w 2017 r., przedstawienie
i charakterystyka dostępnych konkursów
(dr Adam Szot, Piotr Pokorny – Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego)
11.00. – 11.15.  Przerwa kawowa
11.15. – 12.00.  Możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładach spółek powstałych z kapitałem
LPNT
(Tomasz Małecki – Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego  S.A.)
12.00. – 12.15.  Przerwa kawowa
12.15. – 13.00.  Nowy model akredytacji w szkolnictwie wyższym – przedstawienie nowych kryteriów i zasad oceny
programowej PKA
(dr hab. Maria  Próchnicka – Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej)
13.00. – 13.30.   Networking i zakończenie Seminarium.

.

Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres: biuro@irsw.pl lub telefoniczną pod numerem: (81) 82 28 615, do 3 lutego br.