Print Friendly
+100%-

BUDUJĄCA KOMUNIKACJA, CZYLI JAK CHCIEĆ RAZEM PRACOWAĆ – SZKOLENIE W NURCIE NVC

OPIS SZKOLENIA:

NVC - Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) to prosty, empatyczny sposób budowania porozumienia stworzony ponad 40 lat temu przez Marshalla B. Rosenberga.

Obecnie NVC jest stosowane w 35 krajach świata: w rodzinach, szkołach, miejscach konfliktów i wielu innych obszarach, coraz częściej w biznesie. Ma zastosowanie w mediacjach, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, zarządzaniu i kierowaniu zespołami.

Porozumienie Bez Przemocy pomaga tworzyć relacje,  budować zespoły w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie. Pomaga wypracowywać rozwiązania włączające potrzeby wszystkich stron. Gdy pracownicy zaczynają komunikować się ze sobą ze zrozumieniem, atmosfera w pracy staje się przyjazna i wspiera potencjał poszczególnych pracowników.

Metodyka szkolenia zawiera się w formach praktycznych takich jak: ćwiczenia indywidualne, w parach, symulacje i odgrywanie ról, dyskusja, praca grupowa oraz wzbogacona zostanie o  prezentację teoretyczną.

Wymiar godzinowy:

 • 16 h (2dni)
 • Liczebność grupy: max. 16 osób

Korzyści w wprowadzenia NVC do organizacji:

 • Budowanie klimatu dialogu, współpracy i zaufania, co w efekcie przynosi większą efektywność pracy;
 • Otwartość w zgłaszaniu problemów i szukaniu rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich;
 • Gotowość do udzielania wzajemnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
 • Wzrost poczucia wartości każdego pracownika;
 • Profilaktyka sytuacji konfliktowych i gotowość do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w przyszłości.
 • Budowanie klimatu dialogu, współpracy i zaufania, co w efekcie przynosi większą efektywność pracy;
 • Otwartość w zgłaszaniu problemów i szukaniu rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich;
 • Gotowość do udzielania wzajemnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
 • Wzrost poczucia wartości każdego pracownika;
 • Profilaktyka sytuacji konfliktowych i gotowość do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w przyszłości.
 • Budowanie klimatu dialogu, współpracy i zaufania, co w efekcie przynosi większą efektywność pracy
 • Otwartość w zgłaszaniu problemów i szukaniu rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich;
 • Gotowość do udzielania wzajemnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
 • Wzrost poczucia wartości każdego pracownika;
 • Profilaktyka sytuacji konfliktowych i gotowość do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w przyszłości.
 • Poznanie podstawowych założeń NVC;
 • Stosowanie zasad komunikacji bez przemocy w środowisku pracy;
 • Budowanie kontaktu opartego na dialogu i wzajemnym szacunku;
 • Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z silnymi emocjami;
 • Zminimalizowanie ryzyka konfliktów w miejscu pracy;
 • Radzenie sobie z krytyką i reagowanie na pochwały;
 • Udzielanie informacji zwrotnej budującej zaangażowanie.

1. Wstęp do komunikacji – założenia Porozumienia bez Przemocy.

2. Nasza postawa i postrzeganie i siebie – ich wpływ na komunikację z innymi.

3. Język budujący porozumienie a bariery komunikacyjne.

4. Metoda czterech kroków – proces Porozumienia bez Przemocy.
• Język faktów – obserwacja bez oceny
• Wyrażanie uczuć i branie odpowiedzialności za swoje uczucia
• Świadomość i komunikowanie swoich potrzeb
• Wyrażanie próśb w sposób umożliwiający realizację naszych potrzeb

5. Wyrażanie siebie w sposób zrozumiały dla innych zgodnie ze swoimi intencjami

6. Konstruktywne porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych – reagowanie na złość i krytykę.

7. Wyrażanie gniewu i krytyki.

8. Umiejętności odmawiania.

Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

Marzena Bichta

• Psycholog, trener, terapeuta TSR, doradca zawodowy
• Ekspertka Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
• 15-letnie doświadczenie w pracy ze studentami, pracownikami instytucji państwowych, biznesowych, organizacji pozarządowych
• Realizatorka autorskich programów szkoleniowych z zakresu m.in.: budowania zespołów, komunikacji w grupie, odkrywania własnego potencjału, budowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym, inteligencji emocjonalnej, rozwoju osobistego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania różnorodnością i równego traktowania.KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
• Psychologia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
• Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopnia (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
• Kurs Certyfikujący The EQ – i 2.0® - Model of Emotional Inteligence (Forid – For Inner Development)
• Kurs Certyfikujący MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step I i II (Forid – For Inner Development)
• Trener Treningu Grupowego (Halina Nieniewska, Grupa Trening & Consulting)
• Trener Grupowy (Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie)
• Typy Psychologiczne w Coachingu (EMCC Poland)
• Kids' Skills - Dam Radę! – metoda pracy terapeutycznej z dzieckiem (Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)


Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2. materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl